» 2009 » Февраль

Сучасна освіта в Україні 2009

28.02.2009

25-27 февраля в Киеве проходила Международная выставка «Сучасна освіта в Україні 2009», за участие в которой Крымский научный центр был награжден бронзовой медалью в номинации «Інтеграція науки і освіти».

Диплом

Бронзовая медаль

Проблеми енергозбереження «ENERGIA 2009»

27.02.2009

III Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження «ENERGIA 2009».
Дата проведення: вересень 2009 року.
Місце проведення: Україна, м. Алушта, будинок відпочинку «Укрпрофспілка».
Організатори: Польська академія наук, відділ в Любліні, комісія моторизації і енергетики сільського господарства, Польща;
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, АРК, Україна;
Люблінський Технічний Університет, Польща;
Вища інженерно-економічна школа в Ропщицях, Польща;
Східноукраїнський національний університет ім.. В. Даля, Україна;
Львівський державний аграрний університет, Україна.
Мета конференції: Аналіз і оцінка етапу наукових проблем енергозбереження в різних галузях господарської діяльності: машинобудуванні, будівництві, комунальному господарстві, механізації сільськогосподарського виробництва, наукові досягнення в цих галузях, результати досліджень і їх впровадження у виробництво.
Представлення наукових і практичних результатів українських, польських і зарубіжних дослідницьких центрів, що займаються проблемами енергозбереження в техніці і технологіях різних галузей господарської діяльності.
Інтеграція українських, польських і зарубіжних фахівців і наукових шкіл в області теорії, досліджень і практичного ви¬користання сучасного енергозбереження в техніці і технологіях.
Тематика конференції:
1. Проблеми енерго- і матеріалозбереження в техніці:
• механіка, динаміка, міцність і надійність сучасних машин і агрегатів:
• системний аналіз, чисельне і аналітичне моделювання. САD/САE — системи автоматизованого та оптимального проектування;
• раціональне використання потужності приводів машин і агрегатів в різних галузях господарської діяльності.
2. Проблеми енерго- і матеріалозбереження в технологіях:
• сучасні енергозберігаючі технології в будівництві, комунальному господарстві, промисловості та сільському господарстві;
• перспективні матеріали і сучасні технології виробництва продукції, матеріалів і конструкцій;
• автоматизація технологічних процесів. САD/САМ/РDМ-системи виробництва в машинобудуванні.
3. Проблеми енерго- і матеріалозбереження і природоохоронна діяльність:
• моделювання, механико-технологічні проблеми удосконалення техніки, технологій і охорона навколишнього середовища;
• енергетика, електрифікація і автоматизація виробничих процесів і природоохоронна діяльність.
4. Раціональне використання альтернативних палив.
5. Раціональне використання охолоджування у виробництві продуктів харчування.
6. Устаткування та технології обігріву, вентиляції та клімат-контролю.

Додаткову інформацію можна отримати:
95943, Україна, Сімферополь, вул. Київська, 181, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, кафедра ВВІСТ, Ніколенко Ілля. Тел. 8(0652) 51-63-27, e-mail: energia-09@mail.ru
91034, Україна, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а, Східноукраїнський національний університет, кафедра машинознавства, Носко Павло. Тел. 8(0642) 41-80-28, e-mail: mash_ved@snu.edu.ua

Современные проблемы моделирования социально-экономических систем

27.02.2009

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы моделирования социально-экономических систем».
Дата проведения: 9-10 апреля 2009 года.
Место проведения: Украина, г. Харьков.
Организаторы: Министерство образования и науки Украины,
Харьковский национальный экономический университет МОН Украины,
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины,
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (Россия),
Центр Индустриальной Математики, Университет Бремена (Германия).
Цель конференции: обсуждение научных и практических проблем экономико-математического моделирования.
Секции конференции:
Секция 1. Модели нелинейной динамики в экономике.
Секция 2. Модели поддержки и принятия решений.
Секция 3. Информационные технологии в интеллектуальном анализе данных.
Адрес организационного комитета: 61001, Украина, г. Харьков, пр. Ленина, 9 а, Харьковский национальный экономический университет.
Контактные телефоны: 8 (057) 702-18-31 – Стрижиченко Константин Анатольевич, Захарова Ольга Владимировна (кафедра экономической кибернетики).
e-mail: p.e.e@mail.ru, strizh@bk.ru.

Творческий вечер Валерия Басырова

23.02.2009

20 февраля на творческий вечер поэта, прозаика, переводчика, члена Национальных Союзов журналистов и писателей Валерия Басырова пришли почитатели многогранного его таланта, друзья, ученые. Произведения Басырова переведены на украинский, крымскотатарский, татарский, турецкий, польский, английский, немецкий, французский, итальянский, азербайджанский языки. Занимаясь издательским делом с 1988 года, Басыров выпустил более 1 200 книг профессиональных и начинающих литераторов, много и плодотворно сотрудничает с учеными – на выставке были представлены десятки печатных научных работ, вышедших в издательстве «ДОЛЯ».

Научный семинар «Крымская живопись. 1950-2008 гг.»

20.02.2009

18 февраля в Крымском научном центре прошел научный семинар «Крымская живопись. 1950-2008 гг.», в работе которого приняли участие художники, ученые, искусствоведы, сотрудники библиотек, музеев со всего Крымского региона. В рамках семинара состоялось открытие выставки работ 21 известных крымских художников, представивших свои лучшие произведения. Мероприятия посвящены памяти Рудольфа Трофимовича Подуфалого, известного искусствоведа, художественного критика, музейного работника, заслуженного деятеля искусств АР Крым.

Обращение директора КНЦ А.И. Башты к участникам семинара

Обращение директора КНЦ А.И. Башты к участникам семинара

Интеллигенция в условиях исторических вызовов

11.02.2009

24-26 апреля 2009 года Крымский научный центр НАН Украины и Таврический национальный университет им. В.И. В6ернадского проводят международную научную конференцию «Интеллигенция в условиях исторических вызовов». В рамках конференции предлагается обсудить проблемы:
• Интеллигенция: явление и сущность, представление и понятие.
• Интеллигенция и интеллектуал: сравнительный анализ.
• Исторические судьбы отечественной интеллигенции.
• Интеллигенция постсоветского периода.
• Роль интеллигенции в обустройстве «Крымского дома».

Контактный телефон (0652) 516-016 – кафедра социальной философии Таврического национального университета.

При использовании материалов сайта размещайте, пожалуйста, прямую ссылку! © 2007-2015 Крымский научный центр