» Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского

Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского

01.01.2013

Специализированные ученые советы, действующие
в Крымском государственном медицинском университете им. С.И. Георгиевского

  • Специализированный ученый совет с правом проведения защиты докторских и кандидатских диссертаций.

Сроки действия: 12.11.2010 — 31.12.2012 гг.
Шифр совета: Д 52.600.01; шифр и наименование специальности: 14.01.02 — внутренние болезни; 14.01.10 — педиатрия; 14.01.11 — кардиология.
Председатель: Каладзе Николай Николаевич
Ученый секретарь: Смуглов Евгений Павлович

  • Специализированный ученый совет с правом проведения защиты докторских и кандидатских диссертаций.

Сроки действия: 22.12.2009 — 21.12.2012 гг.
Шифр совета: Д 52.600.02; шифр и наименование специальности: 14.01.03 — хирургия; 14.03.01 — нормальная анатомия; 14.03.02 — патологическая анатомия; 14.03.09 — гистология, цитология и эмбриология.
Председатель: Бабанин Анатолий Андреевич
Ученый секретарь: Мороз Геннадий Александрович

Периодические издания, учредителем которых является
 Крымский  государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского

  • Журнал «Таврический медико-биологический вестник» (4 раза в год).

Научное направление: медико-биологические науки и практическое здравоохранение.
Учредители: Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского.
Дата регистрации в органах информации и ВАК:

  • Постановление ВАК Украины от 9 июня 1999 г. № 1-05/7,  Бюллетень ВАК Украины № 4, 1999 г.
  • Журнал «Вестник физиотерапии и курортологии» (4 раза в год).

Научное направление: физиотерапия, курортология, педиатрия, терапия.
Учредители: Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, Евпаторийское научное общество «Общество физиотерапевтов и курортологов».
Соучредитель: Крымский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М.Сеченова.
Дата регистрации в органах информации и ВАК:

  • Постановление ВАК Украины от 9 июня 1999 г. № 1-05/7,  Бюллетень ВАК Украины № 4, 1999 г.
  • Журнал «Таврический журнал психиатрии» (4 раза в год).

Научное направление: психиатрия.
Учредители: Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского.
Дата регистрации в органах информации и ВАК:

    • Постановление ВАК Украины от 9 июня 1999 г. № 1-05/7, Бюллетень ВАК Украины № 4, 1999 г.
  • Крымский терапевтический журнал (2 раза в год).

Научное направление: терапия.
Учредители: Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского.
Дата регистрации в органах информации и ВАК:

  • Постановление ВАК Украины от 8 июня 2005 г. № 2-05/5

 

Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского
Планируемые на 2013 год мероприятия (конференции, семинары, круглые столы)

  • Науково-практична конференція «Сучасна кардіологія і кардіо-хірургія: шлях від проблем до рішення», присвячена пам’яті проф. Л. М. Сидаренко.

Дата проведення: 7-8 жовтня 2013 р.
Місце проведення: м. Судак
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я АР Крим, Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С. I. Георгiєвського», Державна установа «Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова» АМН України, Асоціація кардіологів України, Асоціація дитячих кардіоревматологів Криму, Товариство терапевтів Криму.
95006, Україна, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7, тел. (050) 162-05-75, факс: (0652) 27-20-92

  • Міжнародний науковий симпозіум «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів», присвячений 85-ї річниці з дня народження основоположника вітчизняної лікворології проф. В.В. Ткача

Дата проведення: 22-23 травня 2013 р.
Місце проведення: м. Алушта.
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):
Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України, Державна установа «Кримський державний медичний унiверситет iмені С. I. Георгiєвського», кафедра нормальної анатомії людини проф. В.С. Пикалюк.
95006, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 27А, тел. (0652) 27-89-96, 27-37-85

  • Міжнародна науково-методична конференція «Інтеграція психіатрії, психотерапії та психології в сучасну медицину»

Дата проведення: 6-7 червня 2013 р.
Місце проведення: м. Ялта.
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):
Державна установа «Кримський державний медичний університет iмені С. I. Георгiєвського», кафедра психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології.
95006, Україна, м. Сiмферополь, вул. Р.Люксембург, 27, тел. (0652) 60-06-78

  • Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Азаровські читання. Нейроофтальмологія. Патологія сітківки»

Дата проведення: 3-4 жовтня 2013 р.
Місце проведення: м. Судак.
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):
Державна установа «Кримський державний медичний університет iмені С. I. Георгiєвського», кафедра офтальмології .
95006, Україна, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, тел. (0652) 373 — 783

  • Міжнародна науково-практична конференція – «Актуальні питання акушерства, гiнекологiї та перiнатологiї».

Дата проведення: 7-8 травня 2013 р.
Місце проведення: м. Судак.
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):
Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С. I. Георгiєвського», кафедра акушерства та гiнекологiї № 2, проф. Іванов I. I.
95006, Україна, м. Сiмферополь, б. Леніна, 5/7, тел. (0652) 690-474.

  • ХIII конгрес фізіотерапевтів і курортологів Автономної Республіки Крим «Актуальні питання медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології»

Дата проведення: 18-19 квітня 2013 р.
Місце проведення: м. Євпаторія.
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету):
Міністерство курортів та туризму АРК, Державна установа «Кримський державний медичний унiверситет iмені С. I. Георгiєвського», кафедра педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО, проф. Каладзе М.М.
95006, Україна, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, тел. (0652) 294-888, тел. (06569)  6-26-11

 

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Направление научных исследований

  • «Розробка скринінгового біолюмінесцентного методу кількісної оцінки взаємодії біоцидних речовин з біомішенями і нерецепторними біомолекулами».

Научный руководитель: к.х.н., доцент Кацев А.М.

  • «Встановити патогенетичне значення  генетичного поліморфізму рецепторів Tlr4/cd14, порушень та корекції антиендотоксинового імунітету у хворих на цукровий діабет».

Научный руководитель: проф. Бєлоглазов В.О.

  • «Оцінка екологічного ризику для здоров’я при дії важких металів і пестицидів на систему «мати-плід-новороджений» та дітей різних вікових груп».

Научный руководитель: проф. Євстаф’єва О.В.

  • «Вплив на мікроорганізми та протимікробний імунітет речовин рослинного, тваринного та штучного походження».

Научный руководитель: проф. Криворутченко Ю.Л.

  • «Розробка діагностичних та прогностичних критеріїв оцінки розвитку запалення, асоційованого з різноманітними захворюваннями».

Научный руководитель: проф. Кубишкін А.В.

  • «Клініко-функціональна характеристика порушень адаптації та їх комплексна корекція з використанням методів нетрадиційної медицини».

Научный руководитель: проф. Мірошниченко Н.В.

  • «Сучасні засоби лікування та профілактики стоматологічних захворювань».

Научный руководитель: проф. Романенко І.Г.

  • «Розробка нових методів лікування і профілактики поліорганної недостатності (ПОН) в анестезіології і інтенсивній терапії».

Научный руководитель: доц. Бабанін А.А.

  • «Розробка методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем».

Научный руководитель:  проф. Грішин М.М.

  • «Діагностика та лікування хірургічних захворювань черевної порожнини, передньої стінки та їх важливіших ускладнень».

Научный руководитель: проф. Шестопалов Д.В.

  • «Вивчення екологічної патології населення Криму».

Научный руководитель: Шибанов С.Е.

  • «Комплексна морфо-функціональна оцінка стану деяких органів на тлі алкогольної інтоксикації в умовах імуномоделюючої, репаративної и антиоксидантної корекції».

Научный руководитель: проф. Кутя С.А.

  •  «Діагностика, лікування та реабілітація деяких шкірних і венеричних захворювань».

Научный руководитель: проф. Притуло О.О.

  • «Безпека фармакотерапії: клініко-фармакологічний аналіз фармакодинаміки та побічних реакцій, взаємодії лікарських засобів, популяційні дослідження».

Научный руководитель: проф. Коняєва О.І.

  • «Особливості пренатального і постнатального гісто- і органогенезу при типовій та атиповій імплантації та під впливом медикаментозних препаратів».

Научный руководитель: проф. Шаповалові О.Ю.

  • «Розробка і удосконалення методів діагностики, лікування і профілактики захворювань нервової  системи».

Научный руководитель: проф. Кушнір Г.М.

  • «Комплексна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих».

Научный руководитель: проф. Безруков С.Г.

  • «Сучасні технології ортопедичного лікування часткової та повної відсутності зубів із супутньою патологією».

Научный руководитель: проф. Жадько С.І.

  • «Профілактика та лікування місцевих і системних ускладнень у хворих на гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини».

Научный руководитель: проф. Костирной О.В.

  • «Профілактика та лікування акушерської, екстрагенітальної та гінекологічної патології жінок».

Научный руководитель: проф. Рибалка А.М., проф. Заболотнов В.О., проф. Іванов І.І.

  • «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості серед конденсованих азагетероциклічних сполук».

Научный руководитель: проф. Бородіна Н.І.

  • «Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації».

Научный руководитель: проф. Бабанін А.А.

  • «Розробка заходів щодо комплексного відновлюваного лікування пацієнтів після травм і захворювань опорно-рухового апарату».

Научный руководитель: Куценко С.М.

  • «Використання фізіотерапевтичних факторів та ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму для підвищення ефективності адаптації та реабілітації».

Научный руководитель: проф. Мороз Г. О.

  • «Особливості кровопостачання деяких органів і анатомічних структур та венозний відтік від них».

Научный руководитель: проф. Фоміних Т. А.

  • «Вплив біологічних екологічних і соціальних чинників на епідемічний процесу сучасних умовах».

Научный руководитель: проф. Хайтович О. Б.

  • «Експериментальне обґрунтування фармакологічної профілактики i корекції цереброваскулярних порушень».

Научный руководитель: проф. Сапегін І. Д.

  • «Епідеміологія, тактика лікування і профілактика основних стоматологічних захворювань у дітей з соматичною патологією».

Научный руководитель: доц. Колеснік К.О.

  • «Вивчення та прогноз медико-демографічної ситуації та оптимізація організації лікувально-профілактичної допомоги в АР Крим».

Научный руководитель: доц. Павлюк В.Г.

  • «Пошук нових методів діагностики й фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань із прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей».

Научный руководитель: доц. Притуло Л.Ф.

  • «Вивчення функціонального стану й механізмів реакцій фізіологічних систем організму людини на дію електромагнітних полів і випромінювань пристроїв мобільного зв’язку».

Научный руководитель: доц. Рибалко С.Ю.

  •  «Особливості патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів з соматичною патологією».

Научный руководитель: доц. Дурягіна Л.Х.

  • «Семантика і функції одиниць сучасної російської мови: описання з метою викладання».

Научный руководитель: проф. Ховалкіна О.О.

  • «Морфогенез органів імунної системи ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини за умов дії несприятливих факторів навколишнього середовища».

Научный руководитель: проф. Пикалюк В.С.

  • «Cучасні тенденції у навчанні іноземних мов та дослідження лінгвістичних проблем».

Научный руководитель: доц. Ягенич Л.В.

  • «Актуальні питання профілактики та лікування хірургічної патології черевної стінки, черевної порожнини та їх ускладнення».

Научный руководитель: проф. Ільченко Ф.М.

  •  «Патогенез, діагностика та лікування захворювань ЛОР-органів».

Научный руководитель: проф. Завадський О.В.

  •  «Медико-інформаційні системи забезпечення цілорічних лікувально-відновних і оздоровчих програм  на курортах Криму».

Научный руководитель: проф. Єжов В.В.

  • «Фітотерапевтичні супровід (на основі концепції фітоніринг) традиційної технології лікування метаболічного синдрому з використанням рослин гірського Криму, що містять біофлавоноїди».

Научный руководитель: доц. Слобожан Л.І.

  •  «Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії».

Научный руководитель: проф. Старосєк В.М.

  •  «Значення імунно-ендокринних порушень у розвитку та прогресуванні офтальмо-патології».

Научный руководитель: проф. Іванова Н.В.

  • «Морфогенез легеневих захворювань в умовах замісної сурфактантної терапії».

Научный руководитель: доц. Новіков М.Ю.

  •  «Інформаційно — комунікаційна веб-платформа як основний елемент сучасного освітнього простору».

Научный руководитель: доц. Проніна Н.В.

  • «Патогенез, діагностика і реабілітація психічних і поведінкових розладів».

Научный руководитель: проф. Вербунко В.А.

  • «Оптимізація діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології в клініці внутрішніх хвороб».

Научный руководитель: проф. Кляритська І.Л.

При использовании материалов сайта размещайте, пожалуйста, прямую ссылку! © 2007-2015 Крымский научный центр