» Крымская горно-лесная научно-исследовательская станция

Крымская горно-лесная научно-исследовательская станция

01.01.2013

Крымская горно-лесная научно-исследовательская станция

Направления научных исследований

  1. «Дослідити ефективність використання лісорослинного потенціалу лісами України (рівнинна частина та гірський Крим) і розробити систему заходів щодо підвищення їх продуктивності та формування деревостанів природного походження».

Научный руководитель: Ткач В.П. (д.с.-х.н., проф., чл.-кор. УААН).

  1. «Розробити систему діагностичних показників ґрунтів для оцінки їх придатності до залісення (для рівнинних умов України)

Научный руководитель: Распопина С.П. (к.с.-х.н., с.н.с.).

  1. «Вивчити структурно-функціональні зміни деревостанів в умовах антропотехногенного впливу та розробити рекомендації щодо ведення лісового господарства в них».

Научный руководитель: Ворон В.П. (к.с.-х.н., пров.н.с.).

  1. «Розробити концептуальні засади агролісомеліорації і степового лісорозведення та обґрунтувати зональні нормативи захисної лісистості в сучасних умовах».

Научный руководитель: Гладун Г.Б. (к.с.-х.н., с.н.с.).

При использовании материалов сайта размещайте, пожалуйста, прямую ссылку! © 2007-2015 Крымский научный центр