» Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет»

Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет»

01.01.2013

Специализированные ученые советы, действующие в Республиканском высшем учебном заведении «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)

 • Специализированный ученый совет с правом принятия к рассмотрению и проведению защит диссертаций на получение научной степени доктора и кандидата педагогических наук.

Сроки действия: 26.09.12 — 26.09.14 гг.
Шифр совета: Д. 53.130.01; шифр и наименование специальности: 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти».
Председатель: Глузман А.В.
Ученый секретарь: Горбунова Н.В.

Периодические издания, учредителем которых является Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет»

 • Проблеми сучасної педагогічної освіти (4 раза в год).

Научное направление: педагогика, психология.
Учредители: Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет».
Дата регистрации в органах информации и ВАК:

 • Серия КВ № 15372-3944 ПР от 12.06.09 г.;
 • Постанова президії ВАК України № 1-05/4 от 14.10.09 г.
 • Гуманітарні науки (2 раза в год).

Научное направление: педагогика, психология.
Учредители: Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет»; Издательство «Педагогічна преса»; Институт высшего образования НАПН Украины.
Дата регистрации в органах информации и ВАК:

 • Серия КВ № 4318 от 20.06.00 г.

Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет».
Планируемые на 2013 год мероприятия (конференции, семинары, круглые столы).

Міжнародні конференції .

 • Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор»

Дата проведення: 21-22 березня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Інститут педагогіки і психології (Росія, м. Москва), Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова, Заклад освіти «Барановицький державний університет» (м. Барановичи, Білорусь), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), НПУ ім. М.Драгоманова, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14, e-mail: astra59.@bk.ru

 • VI Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи».

Дата проведення:  11-12 квітня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Університет Коімбра (м. Коімбра, Португалія). Університет менеджменту та економіки (м. Векшьо, Швеція), Національний дослідницький Томський політехнічний університет (М. Томск, Росія), НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна), Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14 e-mail: larinarr@inbox.ru; РВНЗ «КГУ», Інститут економіки та управління, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Халтуріна, 14.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурне надбання Причорномор’я: вивчення використання у гуманітарної освіти та туризму»

Дата проведення: 25-26 квітня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Інститут археології РАН Росії (м. Москва, Росія), МГУ ім. Ломоносова (м. Москва, Росія), Кубанський державний університет (м. Краснодар, Росія), Управління з охорони реставрації та експлуатації історико-культурного надбання Краснодарського краю (м. Краснодар, Росія), Інститут археології НАПН України ( м. Київ, Україна), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна), Кіровоградський національний державний університет, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14

 • II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії і практики дистанційної та електронної освіти»

Дата проведення: 20-24 травня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Науково-методичний центр дистанційної освіти, Московський державний університет економіки, статистики та інформатики (Росія, м. Москва), ХНУРЕ, НТУ «ХПІ», Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: larinarr@inbox.ru, igrishin@ukr.net; Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Халтуріна, 14.

 • І Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах».

Дата проведення: 22-24 травня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Національна агенція з питань науки, інновацій та інформації України, Саратовський державний соціально-економічний університет (Російська Федерація), Куявсько-Поморська вища школа  (м. Бидгоще, Польща), Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), НТУ «ХПІ», Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14, e-mail: larinarr@inbox.ru; Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Халтуріна, 14, Риндач М.О.; Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка, вул. Островського,16, тел. (0623) 22-22-27 Должанський І.З.

 •  Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2013).

Дата проведення: червень 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія), Казахська академія транспорту та комунікацій (м. Алмати, Казахстан), Східноказахський державний технічний університет (м. Усть-Каменогорск, Казахстан), Вільнюський державний університет (м. Вільнюс, Литва), Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14; Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ» Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта вул. Халтуріна, 14, тел. +38(050)3970914, e-mail: igrishin@ukr.net.

 • VII Міжнародний симпозіум зі тілесно-орієнованої і арт. терапії «Тіло-свідомість-творчість: дитина та проблеми дитинства у психотерапії».

Дата проведення: 1-4 липня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Європейська асоціація арт-терапії, Європейський інститут психодрами (м. Сегет, Угорщина), Інститут психотерапії і консультування (м. Санкт-Петербург, Росія), Європейська конфедерація психоаналітичної психотерапії (м. Санкт-Петербург, Росія), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь), Інститут психології і педагогіки (м. Москва, Росія), Київська асоціація психодрами (м. Київ, Україна), Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова (м. Мінськ, Білорусь), Кризисна служба психологічної допомоги (м. Нюрнберг, Німеччина), Вища школа психології (м. Рига, Латвія), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: astra59.@bk.ru.

 

 • VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в освіті».

Дата проведення: вересень 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Постійна комісія з освіти і науки, справам молоді та спорту ВР АРК, НПУ ім. М.Драгоманова, Інститут підготовки наукових кадрів НАН Білорусі (Білорусь), Університет ім. Штросмайєра (Хорватія), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), Уральський державний педагогічний університет (м. Єкатеринбург, Росія), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Інститут педагогіки, психології та інклюзивної освіти РВНЗ «КГУ», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14

 • XIII Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти — основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця».

Дата проведення: 26-27 вересня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, НПУ ім. М.Драгоманова, Заклад освіти «Барановицький державний університет» (м. Барановичі, Білорусь), Університет Аліканте (м. Аліканте, Іспанія), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), Інститут психології і педагогіки (м. Москва Росія), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: astra.59@bk.ru

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики і моделювання» ПІМ-2013.

Дата проведення: 23-28 вересня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Інститут радіотехніки та електроніки ім. В.О. Котельникова РАН (м. Москва, Росія), Кавказький державний технічний університет (м. Ставропіль, Росія), Військовий авіаційний інженерний університет (м. Воронеж, Росія); Казахська академія транспорту і комунікацій (м. Алмати, Казахстан), Кіровоградський національний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14; Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», м. Ялта, вул. Халтуріна, 14, т.+38(050)3970914, e-mail: igrishin@ukr.net.

 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».

Дата проведення: 1-4 жовтня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, НПУ ім. М.Драгоманова, Заклад освіти «Барановицький державний університет» (м. Барановичі, Білорусь), Університет Аліканте (м. Аліканте, Іспанія), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), Інститут психології і педагогіки (м. Москва Росія), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654) 32-21-14, e-mail: astra.59@bk.ru.

 • Міжнародна студентська науково-практична конференція «Студентська практика – ключ до майбутньої професії: професійне зростання майбутнього фахівця».

Дата проведення: 24-25 жовтня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь, Україна), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), Заклад освіти „Барановичський державний університет” (м. Барановичі, Білорусь), Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський інженерно-педагогічний університет (м. Сімферополь, Україна), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта, Україна)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654) 32-21-14, e-mail: astra.59@bk.ru,studprakt2012@ukr.net

 • Міжнародна науково-методична конференція «Академічний форум корпорації ЕМС».

Дата проведення: 16-22 вересня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь, Україна), Корпорація ЕМС (Сполучні Штати Америки), Поволзький державний технологічний університет (м. Йошкар-Ола, Російська Федерація), Балтійський інститут психології та менеджменту (м. Рига, Латвія), Казахський національний технічний університет ім.. Сатпаєва (м. Алмати, Республіка Казахстан), Вільнюський університет ( м. Вільнюс, Литва), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта, Україна)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, 32-21-14; Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ» Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта вул. Халтуріна, 14, тел. +38(050)3970914, e-mail: igrishin@ukr.net, larinarr@inbox.ru.

Всеукраїнські конференції

 • ІІ Всеукраїнська наукова практична конференція «Реалізація компетентністного підходу в системі професійної освіти педагога».

Дата проведення: 26-26 квітня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь, Україна), Бердянський державний педагогічний університет, Севастопольський міський гуманітарний університет, Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» (Россия), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654) 32-21-14, Євпаторійський інститут соціальних наук РВНЗ «КГУ» (м.Ялта), 97416, м.Євпаторія, вул. Просмушкіних 6, тел. (6569)-6-27-09; 0-50-8606386, vladislavfadeev@yandex.ru.

 • Всеукраїнська наукова практична конференція «Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі».

Дата проведення: 19-20 квітня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК; Маріупольський державний університет, Національний дослідницький Томський державний університет (м. Томськ, Росія), Національний дослідницький університет «Бєлгородський державний університет», (м. Бєлгород, Росія), Севастопольський міський гуманітарний університет, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Херсонський державний університет, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654) 32-21-14, Євпаторійський інститут соціальних наук РВНЗ «КГУ» (м.Ялта), 97416, м.Євпаторія, вул. Просмушкіних 6, тел. (6569)-6-27-09; 0-50-8606386, kafedra_2010@mail.ru, hocus_mail@rambler.ru

 • Всеукраїнська наукова практична конференція «Леся Українка і контексти».

Дата проведення: 11-13 жовтня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерство культури і мистецтв АР Крим, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Музей Лесі Українки (відділ Ялтинського історико-літературного музею), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654) 32-21-14.

Міжвузівські конференції

 • Міжвузівська науково-практична конференція «Методичні аспекти історико-правової освіти на сучасному етапі».

Дата проведення: 20 лютого 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, Євпаторійська міська рада, Інститут педагогічної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Інститут соціальних наук РВНЗ «КГУ» (м. Євпаторія), 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Братів Просмушкіних, 6, тел./факс (06569) 3-02-48, 6-27-09, kafedrakip@mail.ru.

 • Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку ринку освітніх послуг: регіональний аспект».

Дата проведення: 28-29 березня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Виконавчий комітет Армянської міської Ради, Інститут педагогічної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Херсонський державний університет, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), філія РВНЗ «КГУ» м. Армянськ, 96012, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Залізнична, 5, тел. 09596 – 32958.

 • Міжвузівська науково-практична конференція «XV тиждень науки».

Дата проведення: 15-16 травня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: astra.59@bk.ru.

 • Міжвузівська науково-практична конференція «Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього спеціаліста»

Дата проведення: 29-30 травня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Кременецький обласний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка", РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Інститут соціальних наук РВНЗ «КГУ» (м. Євпаторія), 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Братів Просмушкіних, 6, тел./факс (06569) 3-02-48, 6-27-09, kult-2s@mail.ru.

 • Міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект»

Дата проведення: 18-19 вересня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»гуманітарний університет», Кременецький обласний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка", РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Інститут соціальних наук (м. Євпаторія), 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Братів Просмушкіних, 6, тел./факс (06569) 3-02-48, 6-27-09, kafedrakip@mail.ru (Ануфрієнко О.А.)

 • Міжвузівська науково-практична конференція «Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів»

Дата проведення: 27 вересня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, Євпаторійська міська рада, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м Ялта).
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Інститут соціальних наук (м. Євпаторія), 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Братів Просмушкіних, 6, тел./факс (06569) 3-02-48, 6-27-09, kgu_philol@mail.ru

Семінари

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах»

Дата проведення: березень 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, НІІ «Інтеграція і розвиток» (м. Сімферополь), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь), ДП «Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» (м. Київ), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Інститут соціальних наук (м. Євпаторія), 98635, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Братів Просмушкіних, 6, тел./факс (06569) 3-02-48, 6-27-09, kafedrakip@mail.ru (Ануфрієнко О.А.)

 

 • Науково-практичний семінар (круглій стіл) Спецкурс «Основы добрососедства» у вищих навчальних закладах

Дата проведення: березень 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, НІІ «Інтеграція і розвиток» (м. Сімферополь), Таврійський національний університет ім.В.І. Вернадського (м. Сімферополь), РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавчого мистецтва»

Дата проведення: квітень 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, НАПН України, Інститут філології, історії та мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ), Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського, Криворізький державний педагогічний університет, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Авторська школа академіка НАПН України Т.С. Яценко»

Дата проведення:19-24 квітня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: b.nataly@mail.ru

 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Літня школа аспірантів»

Дата проведення:24-30 червня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: astra.59@bk.ru

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та методичні основи практичної психології»

Дата проведення: 28-30 вересня 2013 року.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна), Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна); Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Центр практичної психології та соціальної роботи (м. Київ), Науково-дослідний центр глибинної психології НАПН України та РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Контактна інформація: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", 98635, Україна, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Севастопольська, 2, тел./факс (0654)32-30-13, (0654)32-21-14, e-mail: b.nataly@mail.ru

 

Направление научных исследований
Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет».

 • «Теоретичні і методичні засади глибинно-психологічної корекції».

Научный руководитель: Яценко Т.С.

 • «Теоретико-методичні основи креативного розвитку художніх здібностей та прикладних вмінь майбутніх вчителів шкіл, викладачів-дослідників та дизайнерів-графіків».

Научный руководитель: Гребенюк Г.Е.

 • «Сінергетичні та екологічні засади формування фізичної, психоемоційної та соціальної складової індивідуального здоров’я».

Научный руководитель: Мизин В.И.

 • «Теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення інституційних змін в системі регіонального інноваційного менеджменту з метою підвищення конкурнтноспроможності регіональних виробничих і курортних комплексів».

Научный руководитель: Грибанов В.В.

 • «Кримський текст» в українському філологічному просторі.

Научный руководитель: Кочерга С.А.

 • «Професійна підготовка фахівців до роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами в умовах інклюзівного освітнього простору».

Научный руководитель: Богинская Ю.В.

 • «Соціокультурні, політичні та комунікативні наміри буття людини та суспільства в епоху глобалізації».

Научный руководитель: Разбеглова Т.П.

 • «Податково-бюджетний механізм в регулюванні економічного зросту та вдосконалення фінансових відносин в курортних регіонах».

Научный руководитель: Малишенко К.А.

 • «Теоретико-методичні засади особистісно-орієнтованої підготовки учителів математики».

Научный руководитель: Игнатенко Н.Я.

 • «Теоретико-методологічні основи складних систем в науці, освіті і економіці».

Научный руководитель: Гришин И.Ю.

 • «Підготовка майбутніх педагогів до інноваційно-професійної діяльності в умовах полі культурного освітнього простору».

Научный руководитель: Редькина Л.И.

 • «Теоретико-методологічні засади психокорекції особистості».

Научный руководитель: Пономарева Е.Ю.

 • «Комунікативно-когнітивний підхід до формування вторинної мовної особистості фахівця соціальної сфери».

Научный руководитель: Каменский А.И.

 •  «Методологія і практика управління організаційно-економічними системами».

Научный руководитель: Ларина Р.Р.

 • «Полікультурні детермінанти як фактор удосконалення професійної підготовки студентів-філологів».

Научный руководитель: Стряпчая С.А.

 •  «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів і вихователів дошкільних закладів».

Научный руководитель: Глушман Н.А.

 • «Проблемні аспекти викладання регіональної історії в навчальних закладах».

Научный руководитель: Земцов И.П.

 • «Формування акселоогічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів української мови та літератури».

Научный руководитель: Обухова В.Н.

 • «Інтегративний підхід до професійно-педагогічної підготовки у вищих навчальних закладах спеціалістів для освітніх установ».

Научный руководитель: Прокофьева М.Ю.

 • «Інтеграція досліджень з історії України XIX-XX століть у зміст підготовки майбутніх вчителів історії».

Научный руководитель: Топка Р.В.

 • «Формування ціннісних орієнтацій учителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів у контексті підвищення педагогічної майстерності».

Научный руководитель: Горбунова Н.В.

 • «Теоретико-методологічні аспекти управління функціонуванням і розвитком системи дистанційного навчання регіонального вищого навчального закладу».

Научный руководитель: Гришин И.Ю.

 •  «Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у педагогічної діяльності».

Научный руководитель: Шинтяпина И.В.

При использовании материалов сайта размещайте, пожалуйста, прямую ссылку! © 2007-2015 Крымский научный центр