» Проблеми енергозбереження «ENERGIA 2009»

Проблеми енергозбереження «ENERGIA 2009»

27.02.2009

III Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження «ENERGIA 2009».
Дата проведення: вересень 2009 року.
Місце проведення: Україна, м. Алушта, будинок відпочинку «Укрпрофспілка».
Організатори: Польська академія наук, відділ в Любліні, комісія моторизації і енергетики сільського господарства, Польща;
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, АРК, Україна;
Люблінський Технічний Університет, Польща;
Вища інженерно-економічна школа в Ропщицях, Польща;
Східноукраїнський національний університет ім.. В. Даля, Україна;
Львівський державний аграрний університет, Україна.
Мета конференції: Аналіз і оцінка етапу наукових проблем енергозбереження в різних галузях господарської діяльності: машинобудуванні, будівництві, комунальному господарстві, механізації сільськогосподарського виробництва, наукові досягнення в цих галузях, результати досліджень і їх впровадження у виробництво.
Представлення наукових і практичних результатів українських, польських і зарубіжних дослідницьких центрів, що займаються проблемами енергозбереження в техніці і технологіях різних галузей господарської діяльності.
Інтеграція українських, польських і зарубіжних фахівців і наукових шкіл в області теорії, досліджень і практичного ви¬користання сучасного енергозбереження в техніці і технологіях.
Тематика конференції:
1. Проблеми енерго- і матеріалозбереження в техніці:
• механіка, динаміка, міцність і надійність сучасних машин і агрегатів:
• системний аналіз, чисельне і аналітичне моделювання. САD/САE — системи автоматизованого та оптимального проектування;
• раціональне використання потужності приводів машин і агрегатів в різних галузях господарської діяльності.
2. Проблеми енерго- і матеріалозбереження в технологіях:
• сучасні енергозберігаючі технології в будівництві, комунальному господарстві, промисловості та сільському господарстві;
• перспективні матеріали і сучасні технології виробництва продукції, матеріалів і конструкцій;
• автоматизація технологічних процесів. САD/САМ/РDМ-системи виробництва в машинобудуванні.
3. Проблеми енерго- і матеріалозбереження і природоохоронна діяльність:
• моделювання, механико-технологічні проблеми удосконалення техніки, технологій і охорона навколишнього середовища;
• енергетика, електрифікація і автоматизація виробничих процесів і природоохоронна діяльність.
4. Раціональне використання альтернативних палив.
5. Раціональне використання охолоджування у виробництві продуктів харчування.
6. Устаткування та технології обігріву, вентиляції та клімат-контролю.

Додаткову інформацію можна отримати:
95943, Україна, Сімферополь, вул. Київська, 181, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, кафедра ВВІСТ, Ніколенко Ілля. Тел. 8(0652) 51-63-27, e-mail: energia-09@mail.ru
91034, Україна, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а, Східноукраїнський національний університет, кафедра машинознавства, Носко Павло. Тел. 8(0642) 41-80-28, e-mail: mash_ved@snu.edu.ua

При использовании материалов сайта размещайте, пожалуйста, прямую ссылку! © 2007-2015 Крымский научный центр